Dahlender motorlar

Konular

Dahlender motorların Düşük devirde çalıştırılması

dahlender motorlar

Animasyon için tıklayınız...

Dahlender motorlar çift devirli motorlardır. Düşük devirde çalıştırmak için Seri-Üçgen bağlantı yapılır. Bu nun için motorun U4 V4 W4 uçlarına R-S-T fazları uygulanır U2-V2-W2 uçları boşta bırakılır. Bu bağlantıda stator sargılarında 2p=4 kutup oluşur. n=120.f/2p formülüne göre n=120.50/4=1500d/dk lık döner alan oluşur. Sabit momentlidir ayrıca seri-üçgen bağlantıda eşdeğer faz sargısı dirençleri arttığı için motorun gücü düşüktür.

Devrenin Çalışması:

Start butonuna bastığımızda DD kontaktörü enerjilenir, mühürlemesini yapar ve güç devresindeki kontaklarını kapatarak motor düşük devirde çalışır.

Stop butonuna bastığımızda DD nin enerjisi kesilir. Güç devresindeki kontaklarını açar ve motor durur.

Motor çalışırken aşırı yüklendiğinde güç devresinde bulunan Aşırı Akım Rölesi atar ve kumanda devresi üzerinde bulunan AA kontağını açar DD kontaktörünün enerjisi kesilir, motor durur. Tekrar çalıştırabilmemiz için AA rölesini kurmamız gerekir.

Dahlender motorların Yüksek devirde çalıştırılması

dahlender motorlar

Animasyon için tıklayınız...

Dahlender motorlar çift devirli motorlardır. Yüksek devirde çalıştırmak için Paralel-Yıldız bağlantı yapılır. Bu nun için motorun U2 V2 W2 uçlarına R-S-T fazları uygulanır U4-V4-W4 uçları birleştirilir. Bu bağlantıda stator sargılarında 2p=2 kutup oluşur. n=120.f/2p formülüne göre n=120.50/2=3000d/dk lık döner alan oluşur. Sabit momentlidir ayrıca Paralel-Yıldız bağlantıda eşdeğer faz sargısı dirençleri küçüldüğü için motorun gücü büyüktür.

Devrenin Çalışması:

Start butonuna bastığımızda YD kontaktörü enerjilenir, mühürlemesini yapar ve güç devresindeki kontaklarını kapatarak motor yüksek devirde çalışır.

Stop butonuna bastığımızda YD nin enerjisi kesilir. Güç devresindeki kontaklarını açar ve motor durur.

Motor çalışırken aşırı yüklendiğinde güç devresinde bulunan Aşırı Akım Rölesi atar ve kumanda devresi üzerinde bulunan AA kontağını açar YD kontaktörünün enerjisi kesilir, motor durur. Tekrar çalıştırabilmemiz için AA rölesini kurmamız gerekir.

Dahlender motorların Düşük ve Yüksek devirde çalıştırılması

dahlender motorlar

Animasyon için tıklayınız...

Devrenin Çalışması:

Dahlender motorların kumandasında DD ve YD kontaktörleri aynı anda enejili kalırsa güç devresinde fazlar arası kısa devre oluşur. Bunun önüne geçmek için elektriksel kilitleme veya butonsal kilitleme yapmalıyız. Bu devrede butonsal kilitleme yapılmıştır.

DD Start butonuna bastığımızda DD kontaktörü enerjilenir, mühürlemesini yapar ve güç devresindeki kontaklarını kapatarak motor düşük devirde çalışır.

Motor Düşük devirde çaışırken YD Start butonuna bastığımızda önce DD kontaktörü devreden çıkar motorun enerjisi kesilir, devamında YD kontaktörü enerjilenir, mühürlemesini yapar ve güç devresindeki kontaklarını kapatarak motor yüksek devirde çalışır.

motor her hangi bir devirde çalışırken Stop butonuna bastığımızda enerjili olan (DD-YD) kontaktörünün enerjisi kesilir. Güç devresindeki kontaklarını açar ve motor durur.

Devrede her iki devir için ayrı ayrı Aşırı Akım Rölesi kullanılmıştır. Bunların kapalı kontakları kumanda devresinde seri bağlanır. Motor çalışırken aşırı yüklendiğinde güç devresinde bulunan üzerinden beslendiği Aşırı Akım Rölesi atar ve kumanda devresi üzerinde bulunan kontağını açar devrenin enerjisi kesilir, motor durur. Tekrar çalıştırabilmemiz için atan AA rölesini kurmamız gerekir.

© 2018 elektrikdersimiz.org