Yıldız üçgen yol verme

Konular

Yıldız-üçgen paket şalterle yol verme

3 fazlı yıldız üçgen paket şalterle yol verme

Animasyon için tıklayınız...

Devrenin Çalışması:

Yıldız üçgen paket şalterle asenkron motorlara manuel olarak yol verilir. Şalter önce Yıldız konumuna alınarak motorun düşük gerilimle yol alması sağlanır. (yıldız bağlamada faz sargılarına 220 Volt gerilim uygulanmaktadır). Motor devrini aldığında şalter Üçgen konumuna alınır ve üçgen bağlı olarak çalışmasına devam eder (Üçgen bağlamada faz sargılarına 380 Volt gerilim uygulanmaktadır). Motor yük altında yıldızda uzun süre tutulmamalıdır.

Yıldız konumunda Şalterin iç yapısında motorun U, V ve W uçlarına RST fazları gelecek şelilde, X, Y ve Z uçlarıda kendi aralarında bağlanacak şekilde köprü atılmıştır.

Üçgen konumunda ise U ve Z uçları köprülenerek R fazına, V ve X uçları körülenerek S fazına, W ve Y uçları körülenerek T fazına bağlanır.

3 fazlı asenkron motora otomatik Yıldız-üçgen yol verme

3 fazlı asenkron motora otomatik Yıldız-üçgen yol verme

Animasyon için tıklayınız...

Devrenin Çalışması:

Start butonuna bastığımızda M kontaktörü, λ kontaktörü ve zaman rölesi enerjilenir. M kontaktörü kumanda devresindeki kontağını kapatarak mühürleme yapar, aynı zamanda güç devresindeki kontaklarını kapatarak motor enerjilenir. λ kontaktörü de güç devresindeki kontaklarını kapatır. Motorun X,Y,Z uçları köprülendiği için motor yıldız bağlı olarak dönmeye başlar.

Zaman rölesi ayarlanan süreye ulaştığında λ kontaktörünün önündeki kontağını açarak λ kontaktörünü devreden çıkarır. Ve Δ Kontaktörünün önündeki kontağını kapatır.Δ kontaktörü enerjilenir, kumanda devresindeki açık kontağını kapatarak mühürlemesini yapar aynı zamanda güç devresindeki kontaklarını kapatır ve motor Δ bağlı olarak çalışmasına devam eder.

Δ kontaktörü zamanrölesinin önündeki kontağını açarak görevi biten zaman rölesini devreden çıkarır.

Bu devrede λ ve Δ kontaktörleri aynı anda enerjili kalırsa güç devresinde fazlar arası kısa devre meydana gelir. Bu yüzden λ ve Δ kontaktörleri kesinlikle aynı anda enerjili kalmamalıdır. Bunu sağlamak için birbirlerinin önüne çaprazlama kapalı kontakları bağlanarak elektriksel kilitleme yapılır.

3 fazlı ileri geri çalışan asenkron motora otomatik Yıldız-üçgen yol verme

3 fazlı asenkron motora otomatik Yıldız-üçgen yol verme

Animasyon için tıklayınız...

Devrenin Çalışması:

İleri butonuna bastığımızda I kontaktörü, I kontaktörünün kapanan kontağı üzerinden λ kontaktörü ve zaman rölesi enerjilenir. I kontaktörü kumanda devresindeki kontağını kapatarak mühürleme yapar, aynı zamanda güç devresindeki kontaklarını kapatarak motor uçlarına sırasıyla R-S-T fazları ulaşır. λ kontaktörü de güç devresindeki kontaklarını kapatır. X,Y,Z uçları köprülendiği için motor yıldız bağlı olarak İLERİ yönde dönmeye başlar. Zaman rölesi ayarlanan süreye ulaştığında λ kontaktörünün önündeki kontağını açarak λ kontaktörünü devreden çıkarır. Ve Δ Kontaktörünün önündeki kontağını kapatır.Δ kontaktörü enerjilenir, kumanda devresindeki açık kontağını kapatarak mühürlemesini yapar aynı zamanda güç devresindeki kontaklarını kapatır ve motor Δ bağlı olarak çalışmasına devam eder.

Stop butonuna bastığımızda bütün kontaktörlerin enerjisi kesilir ve motor durur. Elektriksel kilitleme yapıldığı için stop butonuna basmadan Devir yönünü değiştiremeyiz.

Geri butonuna bastığımızda G kontaktörü, G kontaktörünün kapanan kontağı üzerinden λ kontaktörü ve zaman rölesi enerjilenir. G kontaktörü kumanda devresindeki kontağını kapatarak mühürleme yapar, aynı zamanda güç devresindeki kontaklarını kapatarak motor uçlarına sırasıyla T-S-R fazları ulaşır. (faz sırası değişir) λ kontaktörü de güç devresindeki kontaklarını kapatır. X,Y,Z uçları köprülendiği için motor yıldız bağlı olarak GERİ yönde dönmeye başlar. Zaman rölesi ayarlanan süreye ulaştığında λ kontaktörünün önündeki kontağını açarak λ kontaktörünü devreden çıkarır. Ve Δ Kontaktörünün önündeki kontağını kapatır.Δ kontaktörü enerjilenir, kumanda devresindeki açık kontağını kapatarak mühürlemesini yapar aynı zamanda güç devresindeki kontaklarını kapatır ve motor Δ bağlı olarak çalışmasına devam eder.

Δ kontaktörü zamanrölesinin önündeki kontağını açarak görevi biten zaman rölesini devreden çıkarır.

Bu devrede λ ve Δ kontaktörleri aynı anda enerjili kalırsa güç devresinde fazlar arası kısa devre meydana gelir. Bu yüzden λ ve Δ kontaktörleri kesinlikle aynı anda enerjili kalmamalıdır. Bunu sağlamak için birbirlerinin önüne çaprazlama kapalı kontakları bağlanarak elektriksel kilitleme yapılır.

© 2018 elektrikdersimiz.org