Kayan yazı uygulamaları

Konular

sola kayan yazı

Pic Basic Pro kodları:

'**************************************************** '64 sütunlu, sütun kaydırmalı dot matrix led '16f877 entegre ve sütun kaydırma için 74HC238 entegresi kullanılmıştır 'SOLA KAYAN YAZI '**************************************************** TRISC=%00000000 TRISB=%00000000 PORTC=%00000000 HIZ VAR BYTE 'yazının kayma hızı KR_ENI VAR BYTE 'karakterin sütun sayayacı EN VAR BYTE 'karakterin sütun sayısı TMR VAR WORD 'bir satırın gösterim süresi YAZI_SEC VAR BYTE 'Yazıların sıralanması KAYMA VAR BYTE 'for-next değişkeni TE VAR BYTE 'for-next değişkeni (hız sayacı) IN VAR BYTE 'for-next değişkeni KR_AL VAR BYTE 'sıradaki karakteri alma KR_SIRASI VAR BYTE 'kodlanmış karakter sıralaması ALINAN_KR VAR BYTE 'alınan karakter KR VAR BYTE[8] 'karakter sütunları SUTUN VAR BYTE[64] 'sütun adresi HIZ=0 PORTB=255 KR_ENI=0 TMR=1000 YAZI_SEC=0 IN=0 '*** ANA PROGRAM *** SIRALA: BRANCH YAZI_SEC,[YAZI_1,YAZI_2,YAZI_3,YAZI_4,YAZI_5,YAZI_6] YAZI_1: FOR KR_AL=0 TO 23 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["www.elektrikdersimiz.org"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=0 TO 63 GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KAYMA GOTO YAZI_SEC_SAYAC: YAZI_2: FOR KR_AL=0 TO 25 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=0 TO 63 GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KAYMA GOTO YAZI_SEC_SAYAC: YAZI_3: FOR KR_AL=0 TO 25 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=0 TO 63 GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KAYMA GOTO YAZI_SEC_SAYAC: YAZI_4: FOR KR_AL=0 TO 30 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["! ' # $ % & ( ) ? - . : , < > @"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=0 TO 63 GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KAYMA GOTO YAZI_SEC_SAYAC: YAZI_5: FOR KR_AL=0 TO 9 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["0123456789"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=0 TO 63 GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KAYMA GOTO YAZI_SEC_SAYAC: YAZI_6: FOR KR_AL=0 TO 18 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["ilkin43@hotmail.com"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=0 TO 63 GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KAYMA GOTO YAZI_SEC_SAYAC: '*** ALT PROGRAMLAR *** KARAKTER: 'lookdown komutuyla alınan karaktere sıra numarası verilir 'branch komutuyla sıradaki karaktere göre karakter kodlarına gönderir LOOKDOWN ALINAN_KR,["0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",_ "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!'#$%&()?- .:,<>@"],KR_SIRASI BRANCHL KR_SIRASI,[SIFIR,BIR,IKI,UC,DORT,BES,ALTI,YEDI,SEKIZ,DOKUZ,_ A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,_ _a,_b,_c,_d,_e,_f,_g,_h,_i,_j,_k,_l,_m,_n,_o,_p,_q,_r,_s,_t,_U,_v,_w,_x,_y,_z,_ UNLEM,kesme,diyez,dolar,yuzde,ve,parantezac,parantezkapa,soru,_ TIRE,bosluk,nokta,ikinokta,virgul,kucuktur,buyuktur,guzele] SOLA_KAYDIR: FOR IN=0 TO 62 SUTUN[IN]=SUTUN[IN+1] NEXT IN SUTUN[63]=KR[1] FOR IN=1 TO 5 KR[IN]=KR[IN+1] NEXT IN GOSUB TARAMA RETURN TARAMA: FOR TE=0 TO HIZ 'Tarama tekrar sayısı (kayma hızı ayarı) FOR IN=0 TO 63 PORTC=IN PORTB=~SUTUN[IN] PAUSEUS TMR portb=255 NEXT IN NEXT TE RETURN YAZI_SEC_SAYAC: YAZI_SEC=YAZI_SEC+1 IF YAZI_SEC=6 THEN YAZI_SEC=0 GOTO SIRALA '*** KARAKTER KODLARI *** A: EN=5 KR[1]=126 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN B: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN C: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=34 KR[6]=0 RETURN D: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN E: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN F: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN G: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=58 KR[6]=0 RETURN H: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN I: EN=3 KR[1]=65 KR[2]=127 KR[3]=65 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN J: EN=4 KR[1]=32 KR[2]=64 KR[3]=65 KR[4]=63 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN K: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=20 KR[4]=34 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN L: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=64 KR[5]=64 KR[6]=0 RETURN M: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=2 KR[3]=4 KR[4]=2 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN N: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=4 KR[3]=8 KR[4]=16 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN O: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN P: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=6 KR[6]=0 RETURN Q: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=97 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN R: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=25 KR[4]=41 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN S: EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN T: EN=5 KR[1]=1 KR[2]=1 KR[3]=127 KR[4]=1 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN U: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN V: EN=5 KR[1]=31 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=31 KR[6]=0 RETURN W: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=56 KR[4]=64 KR[5]=63 KR[6]=0 RETURN X: EN=5 KR[1]=99 KR[2]=20 KR[3]=8 KR[4]=20 KR[5]=99 KR[6]=0 RETURN Y: EN=5 KR[1]=3 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=3 KR[6]=0 RETURN Z: EN=5 KR[1]=97 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=67 KR[6]=0 RETURN _A: 'a EN=5 KR[1]=32 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _B: 'b EN=5 KR[1]=127 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _C: 'c EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=40 KR[6]=0 RETURN _D: 'd EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN _E: 'e EN=5 KR[1]=56 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=24 KR[6]=0 RETURN _F: 'f EN=4 KR[1]=4 KR[2]=126 KR[3]=5 KR[4]=5 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _G: 'g EN=5 KR[1]=8 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _H: 'h EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _I: 'i EN=3 KR[1]=68 KR[2]=125 KR[3]=64 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _J: 'j EN=3 KR[1]=32 KR[2]=68 KR[3]=61 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _K: 'k EN=4 KR[1]=127 KR[2]=16 KR[3]=40 KR[4]=68 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _L: 'l EN=2 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _M: 'm EN=5 KR[1]=124 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _N: 'n EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _O: EN=5 'o KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _P: 'p EN=5 KR[1]=124 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _Q: 'q EN=5 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _R: 'r EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _S: 's EN=5 KR[1]=72 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=36 KR[6]=0 RETURN _T: 't EN=3 KR[1]=4 KR[2]=63 KR[3]=68 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _U: 'u EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _V: 'v EN=5 KR[1]=28 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=28 KR[6]=0 RETURN _W: 'w EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=48 KR[4]=64 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _X: 'x EN=5 KR[1]=68 KR[2]=40 KR[3]=16 KR[4]=40 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN _Y: 'y EN=5 KR[1]=12 KR[2]=80 KR[3]=80 KR[4]=80 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _Z: 'z EN=5 KR[1]=68 KR[2]=100 KR[3]=84 KR[4]=76 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN UNLEM: EN=1 KR[1]=95 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN CIFTTIRNAK: ' " EN=4 KR[1]=7 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=7 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KESME: ' ' EN=2 KR[1]=5 KR[2]=3 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN DIYEZ: '# EN=5 KR[1]=20 KR[2]=127 KR[3]=20 KR[4]=127 KR[5]=20 KR[6]=0 RETURN DOLAR : '$ EN=5 KR[1]=36 KR[2]=42 KR[3]=127 KR[4]=42 KR[5]=18 KR[6]=0 RETURN YUZDE: ' % EN=5 KR[1]=35 KR[2]=19 KR[3]=8 KR[4]=100 KR[5]=98 KR[6]=0 RETURN VE: ' & EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=85 KR[4]=34 KR[5]=80 KR[6]=0 RETURN PARANTEZAC: ' ( EN=2 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN PARANTEZKAPA: ' ) EN=2 KR[1]=65 KR[2]=62 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN VIRGUL: ', EN=2 KR[1]=80 KR[2]=48 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN TIRE: ' - EN=4 KR[1]=8 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN NOKTA: ' . EN=2 KR[1]=96 KR[2]=96 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKINOKTA: ' : EN=2 KR[1]=54 KR[2]=54 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN SORU: ' ? EN=5 KR[1]=2 KR[2]=1 KR[3]=89 KR[4]=5 KR[5]=2 KR[6]=0 RETURN BOSLUK: EN=4 KR[1]=0 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KUCUKTUR: '< EN=4 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=34 KR[4]=65 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN BUYUKTUR: ' > EN=4 KR[1]=65 KR[2]=34 KR[3]=20 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN GUZELE: ' @ EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=93 KR[4]=85 KR[5]=94 KR[6]=0 RETURN SIFIR: ' 0 EN=5 KR[1]=62 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN BIR: ' 1 EN=4 KR[1]=66 KR[2]=66 KR[3]=127 KR[4]=64 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKI: ' 2 EN=5 KR[1]=98 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN UC: ' 3 EN=5 KR[1]=34 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DORT: EN=5 KR[1]=24 KR[2]=20 KR[3]=18 KR[4]=127 KR[5]=16 KR[6]=0 RETURN BES: EN=5 KR[1]=47 KR[2]=69 KR[3]=69 KR[4]=69 KR[5]=57 KR[6]=0 RETURN ALTI: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN YEDI: EN=5 KR[1]=113 KR[2]=9 KR[3]=5 KR[4]=3 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN SEKIZ: EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DOKUZ: EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN

Dosyaları indirmek için tıklayınız...

çakarlı sabit yazı

Pic Basic Pro kodları:

'**************************************************** '64 sütunlu, sütun taramalı dot matrix led '16F877 entegre ve sütun kaydırma için 74HC238 entegresi kullanılmıştır 'ÇAKARLI SABİT YAZI '**************************************************** TRISC=%00000000 TRISB=%00000000 PORTC=%00000000 HIZ VAR BYTE 'yazının kayma hızı KR_ENI VAR BYTE 'karakterin sütun sayayacı TOP_EN VAR BYTE'alınan karakterlerin toplam genişliği KAYMA VAR BYTE 'kaydırma adedi EN VAR BYTE 'karakterin sütun sayısı TMR VAR WORD 'bir satırın gösterim süresi SBT VAR BYTE 'sabit tutma süresi YAZI_SEC VAR BYTE 'Yazıların sıralanması ZE VAR BYTE 'for-next değişkeni ZE1 VAR BYTE 'for-next değişkeni TE VAR BYTE 'for-next değişkeni (hız ayarı sayacı) IN VAR BYTE 'for-next değişkeni KR_AL VAR BYTE 'sıradaki karakteri alma KR_SIRASI VAR BYTE 'kodlanmış karakter sıralaması ALINAN_KR VAR BYTE 'alınan karakter KR VAR BYTE[8] 'karakter sütunları SUTUN VAR BYTE[64] 'sütun adresi HIZ=0 'kayma hızını buradan ayarlayınız SBT=50 'sabit bekleme süresini buradan ayarlayınız TMR=1000 YAZI_SEC=0 IN=0 KR_ENI=0 PORTB=255 '*** ANA PROGRAM *** SIRALA: TOP_EN=0 BRANCH YAZI_SEC,[YAZI_1,YAZI_2,YAZI_3,YAZI_4] YAZI_1: GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 6 LOOKUP KR_AL,["Kumanda"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB FLASH GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB KAYIT NEXT KAYMA GOSUB FLASH GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_2: GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 2 LOOKUP KR_AL,["Plc"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB FLASH GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB KAYIT NEXT KAYMA GOSUB FLASH GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_3: GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 2 LOOKUP KR_AL,["Pic"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB FLASH GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB KAYIT NEXT KAYMA GOSUB FLASH GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_4: GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 6 LOOKUP KR_AL,["Arduino"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB FLASH GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB KAYIT NEXT KAYMA GOSUB FLASH GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC '*** ALT PROGRAMLAR *** KARAKTER: 'lookdown komutuyla alınan karaktere sıra numarası verilir 'branch komutuyla sıradaki karaktere öre karakter kodlarına önderir LOOKDOWN ALINAN_KR,["0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",_ "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!'#$%&()?- .:,<>@"],KR_SIRASI BRANCHL KR_SIRASI,[SIFIR,BIR,IKI,UC,DORT,BES,ALTI,YEDI,SEKIZ,DOKUZ,_ A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,_ _a,_b,_c,_d,_e,_f,_g,_h,_i,_j,_k,_l,_m,_n,_o,_p,_q,_r,_s,_t,_U,_v,_w,_x,_y,_z,_ UNLEM,kesme,diyez,dolar,yuzde,ve,parantezac,parantezkapa,soru,_ TIRE,bosluk,nokta,ikinokta,virgul,kucuktur,buyuktur,guzele] KAYIT: FOR IN=0 TO 62 SUTUN[IN]=SUTUN[IN+1] NEXT IN SUTUN[63]=KR[1] FOR IN=1 TO 5 KR[IN]=KR[IN+1] NEXT IN RETURN FLASH: 'çakar animasyonu FOR ZE=0 TO 4 portb=255 PAUSE 50 FOR ZE1=0 TO 0 GOSUB TARAMA NEXT ZE1 NEXT ZE RETURN SABIT: FOR ZE=0 TO SBT GOSUB TARAMA NEXT ZE RETURN TARAMA: FOR TE=0 TO HIZ 'Tarama tekrar sayısı (kayma hızı ayarı) FOR IN=0 TO 63 PORTC=IN PORTB=~SUTUN[IN] PAUSEUS TMR portb=255 NEXT IN NEXT TE RETURN YAZI_SEC_SAYAC: YAZI_SEC=YAZI_SEC+1 IF YAZI_SEC=4 THEN YAZI_SEC=0 GOTO SIRALA SUTUN_SIFIRLA: FOR IN=0 TO 63 SUTUN[IN]=0 NEXT IN portb=255 PAUSE 20 RETURN '*** KARAKTER KODLARI *** A: EN=5 KR[1]=126 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN B: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN C: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=34 KR[6]=0 RETURN D: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN E: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN F: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN G: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=58 KR[6]=0 RETURN H: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN I: EN=3 KR[1]=65 KR[2]=127 KR[3]=65 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN J: EN=5 KR[1]=32 KR[2]=64 KR[3]=65 KR[4]=63 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN K: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=20 KR[4]=34 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN L: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=64 KR[5]=64 KR[6]=0 RETURN M: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=2 KR[3]=4 KR[4]=2 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN N: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=4 KR[3]=8 KR[4]=16 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN O: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN P: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=6 KR[6]=0 RETURN Q: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=97 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN R: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=25 KR[4]=41 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN S: EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN T: EN=5 KR[1]=1 KR[2]=1 KR[3]=127 KR[4]=1 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN U: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN V: EN=5 KR[1]=31 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=31 KR[6]=0 RETURN W: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=56 KR[4]=64 KR[5]=63 KR[6]=0 RETURN X: EN=5 KR[1]=99 KR[2]=20 KR[3]=8 KR[4]=20 KR[5]=99 KR[6]=0 RETURN Y: EN=5 KR[1]=3 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=3 KR[6]=0 RETURN Z: EN=5 KR[1]=97 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=67 KR[6]=0 RETURN _A: 'a EN=5 KR[1]=32 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _B: 'b EN=5 KR[1]=127 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _C: 'c EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=40 KR[6]=0 RETURN _D: 'd EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN _E: 'e EN=5 KR[1]=56 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=24 KR[6]=0 RETURN _F: 'f EN=4 KR[1]=4 KR[2]=126 KR[3]=5 KR[4]=5 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _G: 'g EN=5 KR[1]=8 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _H: 'h EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _I: 'i EN=3 KR[1]=68 KR[2]=125 KR[3]=64 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _J: 'j EN=3 KR[1]=32 KR[2]=68 KR[3]=61 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _K: 'k EN=4 KR[1]=127 KR[2]=16 KR[3]=40 KR[4]=68 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _L: 'l EN=2 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _M: 'm EN=5 KR[1]=124 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _N: 'n EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _O: EN=5 'o KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _P: 'p EN=5 KR[1]=124 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _Q: 'q EN=5 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _R: 'r EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _S: 's EN=5 KR[1]=72 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=36 KR[6]=0 RETURN _T: 't EN=3 KR[1]=4 KR[2]=63 KR[3]=68 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _U: 'u EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _V: 'v EN=5 KR[1]=28 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=28 KR[6]=0 RETURN _W: 'w EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=48 KR[4]=64 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _X: 'x EN=5 KR[1]=68 KR[2]=40 KR[3]=16 KR[4]=40 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN _Y: 'y EN=5 KR[1]=12 KR[2]=80 KR[3]=80 KR[4]=80 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _Z: 'z EN=5 KR[1]=68 KR[2]=100 KR[3]=84 KR[4]=76 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN UNLEM: EN=1 KR[1]=95 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN CIFTTIRNAK: ' " EN=4 KR[1]=7 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=7 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KESME: ' ' EN=2 KR[1]=5 KR[2]=3 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN DIYEZ: '# EN=5 KR[1]=20 KR[2]=127 KR[3]=20 KR[4]=127 KR[5]=20 KR[6]=0 RETURN DOLAR : '$ EN=5 KR[1]=36 KR[2]=42 KR[3]=127 KR[4]=42 KR[5]=18 KR[6]=0 RETURN YUZDE: ' % EN=5 KR[1]=35 KR[2]=19 KR[3]=8 KR[4]=100 KR[5]=98 KR[6]=0 RETURN VE: ' & EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=85 KR[4]=34 KR[5]=80 KR[6]=0 RETURN PARANTEZAC: ' ( EN=2 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN PARANTEZKAPA: ' ) EN=2 KR[1]=65 KR[2]=62 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN VIRGUL: ', EN=2 KR[1]=80 KR[2]=48 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN TIRE: ' - EN=4 KR[1]=8 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN NOKTA: ' . EN=2 KR[1]=96 KR[2]=96 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKINOKTA: ' : EN=2 KR[1]=54 KR[2]=54 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN SORU: ' ? EN=5 KR[1]=2 KR[2]=1 KR[3]=89 KR[4]=5 KR[5]=2 KR[6]=0 RETURN BOSLUK: EN=4 KR[1]=0 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KUCUKTUR: '< EN=4 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=34 KR[4]=65 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN BUYUKTUR: ' > EN=4 KR[1]=65 KR[2]=34 KR[3]=20 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN GUZELE: ' @ EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=93 KR[4]=85 KR[5]=94 KR[6]=0 RETURN SIFIR: ' 0 EN=5 KR[1]=62 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN BIR: ' 1 EN=4 KR[1]=66 KR[2]=66 KR[3]=127 KR[4]=64 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKI: ' 2 EN=5 KR[1]=98 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN UC: ' 3 EN=5 KR[1]=34 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DORT: EN=5 KR[1]=24 KR[2]=20 KR[3]=18 KR[4]=127 KR[5]=16 KR[6]=0 RETURN BES: EN=5 KR[1]=47 KR[2]=69 KR[3]=69 KR[4]=69 KR[5]=57 KR[6]=0 RETURN ALTI: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN YEDI: EN=5 KR[1]=113 KR[2]=9 KR[3]=5 KR[4]=3 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN SEKIZ: EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DOKUZ: EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN

Dosyaları indirmek için tıklayınız...

sağdan giriş

Pic Basic Pro kodları:

'**************************************************** '64 sütunlu, sütun kaydırmalı dot matrix led '16f877 entegre ve sütun kaydırma için 74HC238 entegresi kullanılmıştır 'SAĞDAN GİRİŞ '**************************************************** TRISC=%00000000 TRISB=%00000000 PORTC=%00000000 HIZ VAR BYTE 'yazının kayma hızı KR_ENI VAR BYTE 'karakterin sütun sayayacı TOP_EN VAR BYTE 'alınan karakterlerin toplam genişliği KAYMA VAR BYTE 'kaydırma adedi EN VAR BYTE 'karakterin sütun sayısı TMR VAR WORD 'bir satırın gösterim süresi SBT VAR BYTE 'sabit tutma süresi YAZI_SEC VAR BYTE 'Yazıların sıralanması ZE VAR BYTE 'for-next değişkeni TE VAR BYTE 'for-next değişkeni (hız ayarı sayacı) IN VAR BYTE 'for-next değişkeni KR_AL VAR BYTE 'sıradaki karakteri alma KR_SIRASI VAR BYTE 'kodlanmış karakter sıralaması ALINAN_KR VAR BYTE 'alınan karakter KR VAR BYTE[8] 'karakter sütunları SUTUN VAR BYTE[64] 'sütun adresi HIZ=0 'kayma hızını buradan ayarlayınız SBT=50 'sabit bekleme süresini buradan ayarlayınız TMR=1000 YAZI_SEC=0 IN=0 KR_ENI=0 PORTB=255 '*** ANA PROGRAM *** SIRALA: TOP_EN=0 BRANCH YAZI_SEC,[YAZI_1,YAZI_2,YAZI_3,YAZI_4] YAZI_1: GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 7 LOOKUP KR_AL,["ELEKTRIK"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB SOLA_KAYDIR TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2'yazıyı ortalatma GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KAYMA GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_2: GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 9 LOOKUP KR_AL,["ELEKTRONIK"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB SOLA_KAYDIR TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2'yazıyı ortalatma GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KAYMA GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_3: GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 10 LOOKUP KR_AL,["TEKNOLOJISI"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB SOLA_KAYDIR TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2'yazıyı ortalatma GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KAYMA GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_4: GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 4 LOOKUP KR_AL,["ALANI"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB SOLA_KAYDIR TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2'yazıyı ortalatma GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KAYMA GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC '*** ALT PROGRAMLAR *** KARAKTER: 'lookdown komutuyla alınan karaktere sıra numarası verilir 'branch komutuyla sıradaki karaktere göre karakter kodlarına gönderir LOOKDOWN ALINAN_KR,["0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",_ "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!'#$%&()?- .:,<>@"],KR_SIRASI BRANCHL KR_SIRASI,[SIFIR,BIR,IKI,UC,DORT,BES,ALTI,YEDI,SEKIZ,DOKUZ,_ A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,_ _a,_b,_c,_d,_e,_f,_g,_h,_i,_j,_k,_l,_m,_n,_o,_p,_q,_r,_s,_t,_U,_v,_w,_x,_y,_z,_ UNLEM,kesme,diyez,dolar,yuzde,ve,parantezac,parantezkapa,soru,_ TIRE,bosluk,nokta,ikinokta,virgul,kucuktur,buyuktur,guzele] SOLA_KAYDIR: FOR IN=0 TO 62 SUTUN[IN]=SUTUN[IN+1] NEXT IN SUTUN[63]=KR[1] FOR IN=1 TO 5 KR[IN]=KR[IN+1] NEXT IN GOSUB TARAMA RETURN SABIT: FOR ZE=0 TO SBT GOSUB TARAMA NEXT ZE RETURN TARAMA: FOR TE=0 TO HIZ 'Tarama tekrar sayısı (kayma hızı ayarı) FOR IN=0 TO 63 PORTC=IN PORTB=~SUTUN[IN] PAUSEUS TMR portb=255 NEXT IN NEXT TE RETURN YAZI_SEC_SAYAC: YAZI_SEC=YAZI_SEC+1 IF YAZI_SEC=4 THEN YAZI_SEC=0 GOTO SIRALA SUTUN_SIFIRLA: FOR IN=0 TO 63 SUTUN[IN]=0 NEXT IN portb=255 PAUSE 20 RETURN '*** KARAKTER KODLARI *** A: EN=5 KR[1]=126 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN B: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN C: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=34 KR[6]=0 RETURN D: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN E: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN F: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN G: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=58 KR[6]=0 RETURN H: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN I: EN=3 KR[1]=65 KR[2]=127 KR[3]=65 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN J: EN=5 KR[1]=32 KR[2]=64 KR[3]=65 KR[4]=63 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN K: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=20 KR[4]=34 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN L: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=64 KR[5]=64 KR[6]=0 RETURN M: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=2 KR[3]=4 KR[4]=2 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN N: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=4 KR[3]=8 KR[4]=16 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN O: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN P: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=6 KR[6]=0 RETURN Q: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=97 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN R: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=25 KR[4]=41 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN S: EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN T: EN=5 KR[1]=1 KR[2]=1 KR[3]=127 KR[4]=1 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN U: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN V: EN=5 KR[1]=31 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=31 KR[6]=0 RETURN W: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=56 KR[4]=64 KR[5]=63 KR[6]=0 RETURN X: EN=5 KR[1]=99 KR[2]=20 KR[3]=8 KR[4]=20 KR[5]=99 KR[6]=0 RETURN Y: EN=5 KR[1]=3 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=3 KR[6]=0 RETURN Z: EN=5 KR[1]=97 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=67 KR[6]=0 RETURN _A: 'a EN=5 KR[1]=32 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _B: 'b EN=5 KR[1]=127 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _C: 'c EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=40 KR[6]=0 RETURN _D: 'd EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN _E: 'e EN=5 KR[1]=56 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=24 KR[6]=0 RETURN _F: 'f EN=4 KR[1]=4 KR[2]=126 KR[3]=5 KR[4]=5 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _G: 'g EN=5 KR[1]=8 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _H: 'h EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _I: 'i EN=3 KR[1]=68 KR[2]=125 KR[3]=64 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _J: 'j EN=3 KR[1]=32 KR[2]=68 KR[3]=61 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _K: 'k EN=4 KR[1]=127 KR[2]=16 KR[3]=40 KR[4]=68 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _L: 'l EN=2 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _M: 'm EN=5 KR[1]=124 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _N: 'n EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _O: EN=5 'o KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _P: 'p EN=5 KR[1]=124 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _Q: 'q EN=5 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _R: 'r EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _S: 's EN=5 KR[1]=72 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=36 KR[6]=0 RETURN _T: 't EN=3 KR[1]=4 KR[2]=63 KR[3]=68 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _U: 'u EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _V: 'v EN=5 KR[1]=28 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=28 KR[6]=0 RETURN _W: 'w EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=48 KR[4]=64 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _X: 'x EN=5 KR[1]=68 KR[2]=40 KR[3]=16 KR[4]=40 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN _Y: 'y EN=5 KR[1]=12 KR[2]=80 KR[3]=80 KR[4]=80 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _Z: 'z EN=5 KR[1]=68 KR[2]=100 KR[3]=84 KR[4]=76 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN UNLEM: EN=1 KR[1]=95 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN CIFTTIRNAK: ' " EN=4 KR[1]=7 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=7 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KESME: ' ' EN=2 KR[1]=5 KR[2]=3 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN DIYEZ: '# EN=5 KR[1]=20 KR[2]=127 KR[3]=20 KR[4]=127 KR[5]=20 KR[6]=0 RETURN DOLAR : '$ EN=5 KR[1]=36 KR[2]=42 KR[3]=127 KR[4]=42 KR[5]=18 KR[6]=0 RETURN YUZDE: ' % EN=5 KR[1]=35 KR[2]=19 KR[3]=8 KR[4]=100 KR[5]=98 KR[6]=0 RETURN VE: ' & EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=85 KR[4]=34 KR[5]=80 KR[6]=0 RETURN PARANTEZAC: ' ( EN=2 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN PARANTEZKAPA: ' ) EN=2 KR[1]=65 KR[2]=62 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN VIRGUL: ', EN=2 KR[1]=80 KR[2]=48 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN TIRE: ' - EN=4 KR[1]=8 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN NOKTA: ' . EN=2 KR[1]=96 KR[2]=96 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKINOKTA: ' : EN=2 KR[1]=54 KR[2]=54 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN SORU: ' ? EN=5 KR[1]=2 KR[2]=1 KR[3]=89 KR[4]=5 KR[5]=2 KR[6]=0 RETURN BOSLUK: EN=4 KR[1]=0 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KUCUKTUR: '< EN=4 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=34 KR[4]=65 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN BUYUKTUR: ' > EN=4 KR[1]=65 KR[2]=34 KR[3]=20 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN GUZELE: ' @ EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=93 KR[4]=85 KR[5]=94 KR[6]=0 RETURN SIFIR: ' 0 EN=5 KR[1]=62 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN BIR: ' 1 EN=4 KR[1]=66 KR[2]=66 KR[3]=127 KR[4]=64 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKI: ' 2 EN=5 KR[1]=98 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN UC: ' 3 EN=5 KR[1]=34 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DORT: EN=5 KR[1]=24 KR[2]=20 KR[3]=18 KR[4]=127 KR[5]=16 KR[6]=0 RETURN BES: EN=5 KR[1]=47 KR[2]=69 KR[3]=69 KR[4]=69 KR[5]=57 KR[6]=0 RETURN ALTI: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN YEDI: EN=5 KR[1]=113 KR[2]=9 KR[3]=5 KR[4]=3 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN SEKIZ: EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DOKUZ: EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN

Dosyaları indirmek için tıklayınız...

soldan giriş

Pic Basic Pro kodları:

'**************************************************** '64 sütunlu, sütun kaydırmalı dot matrix led '16f877 entegre ve sütun kaydırma için 74HC238 entegresi kullanılmıştır 'SOLDAN GİRİŞ '**************************************************** TRISC=%00000000 TRISB=%00000000 PORTC=%00000000 HIZ VAR BYTE 'yazının kayma hızı KR_ENI VAR BYTE 'karakterin sütun sayayacı TOP_EN VAR BYTE 'alınan karakterlerin toplam genişliği KAYMA VAR BYTE 'kaydırma adedi EN VAR BYTE 'karakterin sütun sayısı TMR VAR WORD 'bir satırın gösterim süresi SBT VAR BYTE 'sabit tutma süresi YAZI_SEC VAR BYTE 'Yazıların sıralanması ZE VAR BYTE 'for-next değişkeni TE VAR BYTE 'for-next değişkeni (hız ayarı sayacı) IN VAR BYTE 'for-next değişkeni KR_AL VAR BYTE 'sıradaki karakteri alma KR_SIRASI VAR BYTE 'kodlanmış karakter sıralaması ALINAN_KR VAR BYTE 'alınan karakter KR VAR BYTE[8] 'karakter sütunları SUTUN VAR BYTE[64] 'sütun adresi YDK_SUTUN VAR BYTE[64] ' Yedek sütun adresi HIZ=0 'kayma hızını buradan ayarlayınız SBT=50 'sabit bekleme süresini buradan ayarlayınız TMR=1000 YAZI_SEC=0 IN=0 KR_ENI=0 PORTB=255 '*** ANA PROGRAM *** SIRALA: TOP_EN=0 BRANCH YAZI_SEC,[YAZI_1,YAZI_2,YAZI_3,YAZI_4] YAZI_1: GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 7 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["ELEKTRIK"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE FOR KAYMA=0 TO 63 GOSUB SAGA_KAYDIR NEXT KAYMA GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL FOR KAYMA=0 TO (TOP_EN+(65-TOP_EN)/2)-1'yazıyı ortalatma GOSUB SAGA_KAYDIR NEXT KAYMA GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_2: GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 9 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["ELEKTRONIK"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE FOR KAYMA=0 TO 63 GOSUB SAGA_KAYDIR NEXT KAYMA GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL FOR KAYMA=0 TO (TOP_EN+(65-TOP_EN)/2)-1'yazıyı ortalatma GOSUB SAGA_KAYDIR NEXT KAYMA GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_3: GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 10 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["TEKNOLOJISI"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE FOR KAYMA=0 TO 63 GOSUB SAGA_KAYDIR NEXT KAYMA GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL FOR KAYMA=0 TO (TOP_EN+(65-TOP_EN)/2)-1'yazıyı ortalatma GOSUB SAGA_KAYDIR NEXT KAYMA GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_4: GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 4 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["ALANI"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE FOR KAYMA=0 TO 63 GOSUB SAGA_KAYDIR NEXT KAYMA GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL FOR KAYMA=0 TO (TOP_EN+(65-TOP_EN)/2)-1'yazıyı ortalatma GOSUB SAGA_KAYDIR NEXT KAYMA GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC '*** ALT PROGRAMLAR *** KARAKTER: 'lookdown komutuyla alınan karaktere sıra numarası verilir 'branch komutuyla sıradaki karaktere göre karakter kodlarına gönderir LOOKDOWN ALINAN_KR,["0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",_ "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!'#$%&()?- .:,<>@"],KR_SIRASI BRANCHL KR_SIRASI,[SIFIR,BIR,IKI,UC,DORT,BES,ALTI,YEDI,SEKIZ,DOKUZ,_ A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,_ _a,_b,_c,_d,_e,_f,_g,_h,_i,_j,_k,_l,_m,_n,_o,_p,_q,_r,_s,_t,_U,_v,_w,_x,_y,_z,_ UNLEM,kesme,diyez,dolar,yuzde,ve,parantezac,parantezkapa,soru,_ TIRE,bosluk,nokta,ikinokta,virgul,kucuktur,buyuktur,guzele] YDK_KAYIT: FOR IN=0 TO 62 YDK_SUTUN[IN]=YDK_SUTUN[IN+1] NEXT IN YDK_SUTUN[63]=KR[1] FOR IN=1 TO 5 KR[IN]=KR[IN+1] NEXT IN RETURN SAGA_KAYDIR: 'sağa kaydırma FOR ZE=63 TO 1 STEP -1 SUTUN[ZE]=SUTUN[ZE-1] NEXT ZE SUTUN[0]=YDK_SUTUN[63-KAYMA] GOSUB TARAMA RETURN SABIT: FOR ZE=0 TO SBT GOSUB TARAMA NEXT ZE RETURN TARAMA: FOR TE=0 TO HIZ 'Tarama tekrar sayısı (kayma hızı ayarı) FOR IN=0 TO 63 PORTC=IN PORTB=~SUTUN[IN] PAUSEUS TMR portb=255 NEXT IN NEXT TE RETURN YAZI_SEC_SAYAC: YAZI_SEC=YAZI_SEC+1 IF YAZI_SEC=4 THEN YAZI_SEC=0 GOTO SIRALA SUTUN_SIFIRLA: FOR IN=0 TO 63 SUTUN[IN]=0 YDK_SUTUN[IN]=0 NEXT IN portb=255 PAUSE 20 RETURN '*** KARAKTER KODLARI *** A: EN=5 KR[1]=126 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN B: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN C: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=34 KR[6]=0 RETURN D: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN E: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN F: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN G: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=58 KR[6]=0 RETURN H: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN I: EN=3 KR[1]=65 KR[2]=127 KR[3]=65 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN J: EN=5 KR[1]=32 KR[2]=64 KR[3]=65 KR[4]=63 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN K: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=20 KR[4]=34 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN L: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=64 KR[5]=64 KR[6]=0 RETURN M: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=2 KR[3]=4 KR[4]=2 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN N: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=4 KR[3]=8 KR[4]=16 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN O: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN P: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=6 KR[6]=0 RETURN Q: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=97 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN R: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=25 KR[4]=41 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN S: EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN T: EN=5 KR[1]=1 KR[2]=1 KR[3]=127 KR[4]=1 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN U: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN V: EN=5 KR[1]=31 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=31 KR[6]=0 RETURN W: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=56 KR[4]=64 KR[5]=63 KR[6]=0 RETURN X: EN=5 KR[1]=99 KR[2]=20 KR[3]=8 KR[4]=20 KR[5]=99 KR[6]=0 RETURN Y: EN=5 KR[1]=3 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=3 KR[6]=0 RETURN Z: EN=5 KR[1]=97 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=67 KR[6]=0 RETURN _A: 'a EN=5 KR[1]=32 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _B: 'b EN=5 KR[1]=127 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _C: 'c EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=40 KR[6]=0 RETURN _D: 'd EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN _E: 'e EN=5 KR[1]=56 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=24 KR[6]=0 RETURN _F: 'f EN=4 KR[1]=4 KR[2]=126 KR[3]=5 KR[4]=5 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _G: 'g EN=5 KR[1]=8 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _H: 'h EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _I: 'i EN=3 KR[1]=68 KR[2]=125 KR[3]=64 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _J: 'j EN=3 KR[1]=32 KR[2]=68 KR[3]=61 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _K: 'k EN=4 KR[1]=127 KR[2]=16 KR[3]=40 KR[4]=68 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _L: 'l EN=2 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _M: 'm EN=5 KR[1]=124 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _N: 'n EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _O: EN=5 'o KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _P: 'p EN=5 KR[1]=124 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _Q: 'q EN=5 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _R: 'r EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _S: 's EN=5 KR[1]=72 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=36 KR[6]=0 RETURN _T: 't EN=3 KR[1]=4 KR[2]=63 KR[3]=68 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _U: 'u EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _V: 'v EN=5 KR[1]=28 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=28 KR[6]=0 RETURN _W: 'w EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=48 KR[4]=64 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _X: 'x EN=5 KR[1]=68 KR[2]=40 KR[3]=16 KR[4]=40 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN _Y: 'y EN=5 KR[1]=12 KR[2]=80 KR[3]=80 KR[4]=80 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _Z: 'z EN=5 KR[1]=68 KR[2]=100 KR[3]=84 KR[4]=76 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN UNLEM: EN=1 KR[1]=95 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN CIFTTIRNAK: ' " EN=4 KR[1]=7 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=7 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KESME: ' ' EN=2 KR[1]=5 KR[2]=3 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN DIYEZ: '# EN=5 KR[1]=20 KR[2]=127 KR[3]=20 KR[4]=127 KR[5]=20 KR[6]=0 RETURN DOLAR : '$ EN=5 KR[1]=36 KR[2]=42 KR[3]=127 KR[4]=42 KR[5]=18 KR[6]=0 RETURN YUZDE: ' % EN=5 KR[1]=35 KR[2]=19 KR[3]=8 KR[4]=100 KR[5]=98 KR[6]=0 RETURN VE: ' & EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=85 KR[4]=34 KR[5]=80 KR[6]=0 RETURN PARANTEZAC: ' ( EN=2 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN PARANTEZKAPA: ' ) EN=2 KR[1]=65 KR[2]=62 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN VIRGUL: ', EN=2 KR[1]=80 KR[2]=48 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN TIRE: ' - EN=4 KR[1]=8 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN NOKTA: ' . EN=2 KR[1]=96 KR[2]=96 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKINOKTA: ' : EN=2 KR[1]=54 KR[2]=54 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN SORU: ' ? EN=5 KR[1]=2 KR[2]=1 KR[3]=89 KR[4]=5 KR[5]=2 KR[6]=0 RETURN BOSLUK: EN=4 KR[1]=0 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KUCUKTUR: '< EN=4 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=34 KR[4]=65 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN BUYUKTUR: ' > EN=4 KR[1]=65 KR[2]=34 KR[3]=20 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN GUZELE: ' @ EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=93 KR[4]=85 KR[5]=94 KR[6]=0 RETURN SIFIR: ' 0 EN=5 KR[1]=62 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN BIR: ' 1 EN=4 KR[1]=66 KR[2]=66 KR[3]=127 KR[4]=64 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKI: ' 2 EN=5 KR[1]=98 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN UC: ' 3 EN=5 KR[1]=34 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DORT: ' 4 EN=5 KR[1]=24 KR[2]=20 KR[3]=18 KR[4]=127 KR[5]=16 KR[6]=0 RETURN BES: ' 5 EN=5 KR[1]=47 KR[2]=69 KR[3]=69 KR[4]=69 KR[5]=57 KR[6]=0 RETURN ALTI: ' 6 EN=5 KR[1]=62 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN YEDI: ' 7 EN=5 KR[1]=113 KR[2]=9 KR[3]=5 KR[4]=3 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN SEKIZ: ' 8 EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DOKUZ: ' 9 EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN

Dosyaları indirmek için tıklayınız...

yukarı aşağı kaydırma

Pic Basic Pro kodları:

'**************************************************** '64 sütunlu, sütun taramalı dot matrix led '16F877 entegre ve sütun kaydırma için 74HC238 entegresi kullanılmıştır 'ALTTAN ve ÜSTTEN GİRİŞ '**************************************************** TRISC=%00000000 TRISB=%00000000 PORTC=%00000000 HIZ VAR BYTE 'yazının kayma hızı KR_ENI VAR BYTE 'karakterin sütun sayayacı TOP_EN VAR BYTE'alınan karakterlerin toplam genişliği KAYMA VAR BYTE 'kaydırma adedi EN VAR BYTE 'karakterin sütun sayısı TMR VAR WORD 'bir satırın gösterim süresi SBT VAR BYTE 'sabit tutma süresi YAZI_SEC VAR BYTE 'Yazıların sıralanması ZE VAR BYTE 'for-next değişkeni ZE1 VAR BYTE 'for-next değişkeni TE VAR BYTE 'for-next değişkeni (hız ayarı sayacı) IN VAR BYTE 'for-next değişkeni KR_AL VAR BYTE 'sıradaki karakteri alma KR_SIRASI VAR BYTE 'kodlanmış karakter sıralaması ALINAN_KR VAR BYTE 'alınan karakter KR VAR BYTE[8] 'karakter sütunları SUTUN VAR BYTE[64] 'sütun adresi YDK_SUTUN VAR BYTE[64] 'yedek sütun adresi HIZ=0 'kayma hızını buradan ayarlayınız SBT=50 'sabit bekleme süresini buradan ayarlayınız TMR=1000 YAZI_SEC=0 IN=0 KR_ENI=0 PORTB=255 '*** ANA PROGRAM *** SIRALA: TOP_EN=0 BRANCH YAZI_SEC,[YAZI_1,YAZI_2,YAZI_3,YAZI_4] YAZI_1: 'Yukarı kaydırma animasyonu FOR KR_AL=0 TO 4 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Bilim"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB YKR_KAYDIR GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB YDK_KAYIT NEXT KAYMA GOSUB YKR_KAYDIR GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_2: 'Yukarı kaydırma animasyonu FOR KR_AL=0 TO 8 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Teknoloji"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB YKR_KAYDIR GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB YDK_KAYIT NEXT KAYMA GOSUB YKR_KAYDIR GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_3: 'Aşağı kaydırma animasyonu FOR KR_AL=0 TO 6 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Mesleki"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB ASG_KAYDIR GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB YDK_KAYIT NEXT KAYMA GOSUB ASG_KAYDIR GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_4: 'Aşağı kaydırma animasyonu FOR KR_AL=0 TO 5 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Egitim"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB ASG_KAYDIR GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB YDK_KAYIT NEXT KAYMA GOSUB ASG_KAYDIR GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC '*** ALT PROGRAMLAR *** KARAKTER: 'lookdown komutuyla alınan karaktere sıra numarası verilir 'branch komutuyla sıradaki karaktere göre karakter kodlarına gönderir LOOKDOWN ALINAN_KR,["0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",_ "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!'#$%&()?- .:,<>@"],KR_SIRASI BRANCHL KR_SIRASI,[SIFIR,BIR,IKI,UC,DORT,BES,ALTI,YEDI,SEKIZ,DOKUZ,_ A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,_ _a,_b,_c,_d,_e,_f,_g,_h,_i,_j,_k,_l,_m,_n,_o,_p,_q,_r,_s,_t,_U,_v,_w,_x,_y,_z,_ UNLEM,kesme,diyez,dolar,yuzde,ve,parantezac,parantezkapa,soru,_ TIRE,bosluk,nokta,ikinokta,virgul,kucuktur,buyuktur,guzele] YDK_KAYIT: FOR IN=0 TO 62 YDK_SUTUN[IN]=YDK_SUTUN[IN+1] NEXT IN YDK_SUTUN[63]=KR[1] FOR IN=1 TO 5 KR[IN]=KR[IN+1] NEXT IN RETURN SABIT: FOR ZE=0 TO SBT GOSUB TARAMA NEXT ZE RETURN YKR_KAYDIR: 'çakar animasyonu FOR ZE=0 TO 7 FOR ZE1=0 TO 63 SUTUN[ZE1]=SUTUN[ZE1]>>1|YDK_SUTUN[ZE1]*128 NEXT ZE1 GOSUB TARAMA FOR ZE1=0 TO 63 YDK_SUTUN[ZE1]=YDK_SUTUN[ZE1]>>1 NEXT ZE1 NEXT ZE RETURN ASG_KAYDIR: 'aşağı kaydırma animasyonu FOR ZE=0 TO 7 FOR ZE1=0 TO 63 SUTUN[ZE1]=SUTUN[ZE1]<<1|YDK_SUTUN[ZE1]/128 NEXT ZE1 GOSUB TARAMA FOR ZE1=0 TO 63 YDK_SUTUN[ZE1]=YDK_SUTUN[ZE1]<<1 NEXT ZE1 NEXT ZE RETURN TARAMA: FOR TE=0 TO HIZ 'Tarama tekrar sayısı (kayma hızı ayarı) FOR IN=0 TO 63 PORTC=IN PORTB=~SUTUN[IN] PAUSEUS TMR portb=255 NEXT IN NEXT TE RETURN YAZI_SEC_SAYAC: YAZI_SEC=YAZI_SEC+1 IF YAZI_SEC=4 THEN YAZI_SEC=0 GOTO SIRALA '*** KARAKTER KODLARI *** A: EN=5 KR[1]=126 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN B: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN C: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=34 KR[6]=0 RETURN D: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN E: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN F: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN G: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=58 KR[6]=0 RETURN H: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN I: EN=3 KR[1]=65 KR[2]=127 KR[3]=65 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN J: EN=5 KR[1]=32 KR[2]=64 KR[3]=65 KR[4]=63 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN K: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=20 KR[4]=34 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN L: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=64 KR[5]=64 KR[6]=0 RETURN M: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=2 KR[3]=4 KR[4]=2 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN N: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=4 KR[3]=8 KR[4]=16 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN O: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN P: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=6 KR[6]=0 RETURN Q: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=97 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN R: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=25 KR[4]=41 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN S: EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN T: EN=5 KR[1]=1 KR[2]=1 KR[3]=127 KR[4]=1 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN U: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN V: EN=5 KR[1]=31 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=31 KR[6]=0 RETURN W: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=56 KR[4]=64 KR[5]=63 KR[6]=0 RETURN X: EN=5 KR[1]=99 KR[2]=20 KR[3]=8 KR[4]=20 KR[5]=99 KR[6]=0 RETURN Y: EN=5 KR[1]=3 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=3 KR[6]=0 RETURN Z: EN=5 KR[1]=97 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=67 KR[6]=0 RETURN _A: 'a EN=5 KR[1]=32 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _B: 'b EN=5 KR[1]=127 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _C: 'c EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=40 KR[6]=0 RETURN _D: 'd EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN _E: 'e EN=5 KR[1]=56 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=24 KR[6]=0 RETURN _F: 'f EN=4 KR[1]=4 KR[2]=126 KR[3]=5 KR[4]=5 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _G: 'g EN=5 KR[1]=8 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _H: 'h EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _I: 'i EN=3 KR[1]=68 KR[2]=125 KR[3]=64 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _J: 'j EN=3 KR[1]=32 KR[2]=68 KR[3]=61 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _K: 'k EN=4 KR[1]=127 KR[2]=16 KR[3]=40 KR[4]=68 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _L: 'l EN=2 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _M: 'm EN=5 KR[1]=124 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _N: 'n EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _O: EN=5 'o KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _P: 'p EN=5 KR[1]=124 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _Q: 'q EN=5 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _R: 'r EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _S: 's EN=5 KR[1]=72 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=36 KR[6]=0 RETURN _T: 't EN=3 KR[1]=4 KR[2]=63 KR[3]=68 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _U: 'u EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _V: 'v EN=5 KR[1]=28 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=28 KR[6]=0 RETURN _W: 'w EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=48 KR[4]=64 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _X: 'x EN=5 KR[1]=68 KR[2]=40 KR[3]=16 KR[4]=40 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN _Y: 'y EN=5 KR[1]=12 KR[2]=80 KR[3]=80 KR[4]=80 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _Z: 'z EN=5 KR[1]=68 KR[2]=100 KR[3]=84 KR[4]=76 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN UNLEM: EN=1 KR[1]=95 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN CIFTTIRNAK: ' " EN=4 KR[1]=7 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=7 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KESME: ' ' EN=2 KR[1]=5 KR[2]=3 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN DIYEZ: '# EN=5 KR[1]=20 KR[2]=127 KR[3]=20 KR[4]=127 KR[5]=20 KR[6]=0 RETURN DOLAR : '$ EN=5 KR[1]=36 KR[2]=42 KR[3]=127 KR[4]=42 KR[5]=18 KR[6]=0 RETURN YUZDE: ' % EN=5 KR[1]=35 KR[2]=19 KR[3]=8 KR[4]=100 KR[5]=98 KR[6]=0 RETURN VE: ' & EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=85 KR[4]=34 KR[5]=80 KR[6]=0 RETURN PARANTEZAC: ' ( EN=2 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN PARANTEZKAPA: ' ) EN=2 KR[1]=65 KR[2]=62 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN VIRGUL: ', EN=2 KR[1]=80 KR[2]=48 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN TIRE: ' - EN=4 KR[1]=8 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN NOKTA: ' . EN=2 KR[1]=96 KR[2]=96 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKINOKTA: ' : EN=2 KR[1]=54 KR[2]=54 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN SORU: ' ? EN=5 KR[1]=2 KR[2]=1 KR[3]=89 KR[4]=5 KR[5]=2 KR[6]=0 RETURN BOSLUK: EN=4 KR[1]=0 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KUCUKTUR: '< EN=4 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=34 KR[4]=65 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN BUYUKTUR: ' > EN=4 KR[1]=65 KR[2]=34 KR[3]=20 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN GUZELE: ' @ EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=93 KR[4]=85 KR[5]=94 KR[6]=0 RETURN SIFIR: ' 0 EN=5 KR[1]=62 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN BIR: ' 1 EN=4 KR[1]=66 KR[2]=66 KR[3]=127 KR[4]=64 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKI: ' 2 EN=5 KR[1]=98 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN UC: ' 3 EN=5 KR[1]=34 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DORT: '4 EN=5 KR[1]=24 KR[2]=20 KR[3]=18 KR[4]=127 KR[5]=16 KR[6]=0 RETURN BES: ' 5 EN=5 KR[1]=47 KR[2]=69 KR[3]=69 KR[4]=69 KR[5]=57 KR[6]=0 RETURN ALTI: ' 6 EN=5 KR[1]=62 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN YEDI: ' 7 EN=5 KR[1]=113 KR[2]=9 KR[3]=5 KR[4]=3 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN SEKIZ: ' 8 EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DOKUZ: ' 9 EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN

Dosyaları indirmek için tıklayınız...

sağdan doldurma

Pic Basic Pro kodları:

'**************************************************** '64 sütunlu, sütun taramalı dot matrix led '16F877 entegre ve sütun kaydırma için 74HC238 entegresi kullanılmıştır 'SAĞA SATIR EKLEYEREK DOLDURMA '**************************************************** TRISC=%00000000 TRISB=%00000000 PORTC=%00000000 HIZ VAR BYTE 'yazının kayma hızı KR_ENI VAR BYTE 'karakterin sütun sayayacı TOP_EN VAR BYTE'alınan karakterlerin toplam genişliği KAYMA VAR BYTE 'kaydırma adedi EN VAR BYTE 'karakterin sütun sayısı TMR VAR WORD 'bir satırın gösterim süresi SBT VAR BYTE 'sabit tutma süresi YAZI_SEC VAR BYTE 'Yazıların sıralanması ZE VAR BYTE 'for-next değişkeni ZE1 VAR BYTE 'for-next değişkeni TE VAR BYTE 'for-next değişkeni (hız ayarı sayacı) IN VAR BYTE 'for-next değişkeni KR_AL VAR BYTE 'sıradaki karakteri alma KR_SIRASI VAR BYTE 'kodlanmış karakter sıralaması ALINAN_KR VAR BYTE 'alınan karakter KR VAR BYTE[8] 'karakter sütunları USTEL VAR BYTE 'asagı yukarı kaydırmada kullanılan değişken SUTUN VAR BYTE[64] 'sütun adresi YDK_SUTUN VAR BYTE[64] 'yedek sütun adresi HIZ=0 'kayma hızını buradan ayarlayınız SBT=50 'sabit bekleme süresini buradan ayarlayınız TMR=1000 YAZI_SEC=0 IN=0 KR_ENI=0 PORTB=255 '*** ANA PROGRAM *** SIRALA: TOP_EN=0 BRANCH YAZI_SEC,[YAZI_1,YAZI_2] YAZI_1: GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 6 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Kumanda"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB SAGA_EKLE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB YDK_KAYIT NEXT KAYMA GOSUB SAGA_EKLE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_2: GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 8 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Otomasyon"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB SAGA_EKLE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB YDK_KAYIT NEXT KAYMA GOSUB SAGA_EKLE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC '*** ALT PROGRAMLAR *** KARAKTER: 'lookdown komutuyla alınan karaktere sıra numarası verilir 'branch komutuyla sıradaki karaktere göre karakter kodlarına gönderir LOOKDOWN ALINAN_KR,["0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",_ "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!'#$%&()?- .:,<>@"],KR_SIRASI BRANCHL KR_SIRASI,[SIFIR,BIR,IKI,UC,DORT,BES,ALTI,YEDI,SEKIZ,DOKUZ,_ A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,_ _a,_b,_c,_d,_e,_f,_g,_h,_i,_j,_k,_l,_m,_n,_o,_p,_q,_r,_s,_t,_U,_v,_w,_x,_y,_z,_ UNLEM,kesme,diyez,dolar,yuzde,ve,parantezac,parantezkapa,soru,_ TIRE,bosluk,nokta,ikinokta,virgul,kucuktur,buyuktur,guzele] YDK_KAYIT: FOR IN=0 TO 62 YDK_SUTUN[IN]=YDK_SUTUN[IN+1] NEXT IN YDK_SUTUN[63]=KR[1] FOR IN=1 TO 5 KR[IN]=KR[IN+1] NEXT IN RETURN SABIT: FOR ZE=0 TO SBT GOSUB TARAMA NEXT ZE RETURN SAGA_EKLE: 'sağa doldurma FOR ZE=0 TO 63 SUTUN[ZE]=YDK_SUTUN[ZE] GOSUB TARAMA NEXT ZE RETURN TARAMA: FOR TE=0 TO HIZ 'Tarama tekrar sayısı (kayma hızı ayarı) FOR IN=0 TO 63 PORTC=IN PORTB=~SUTUN[IN] PAUSEUS TMR portb=255 NEXT IN NEXT TE RETURN YAZI_SEC_SAYAC: YAZI_SEC=YAZI_SEC+1 IF YAZI_SEC=2 THEN YAZI_SEC=0 GOTO SIRALA SUTUN_SIFIRLA: FOR IN=0 TO 63 SUTUN[IN]=0 YDK_SUTUN[IN]=0 NEXT IN portb=255 PAUSE 20 RETURN '*** KARAKTER KODLARI *** A: EN=5 KR[1]=126 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN B: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN C: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=34 KR[6]=0 RETURN D: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN E: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN F: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN G: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=58 KR[6]=0 RETURN H: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN I: EN=3 KR[1]=65 KR[2]=127 KR[3]=65 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN J: EN=5 KR[1]=32 KR[2]=64 KR[3]=65 KR[4]=63 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN K: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=20 KR[4]=34 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN L: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=64 KR[5]=64 KR[6]=0 RETURN M: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=2 KR[3]=4 KR[4]=2 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN N: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=4 KR[3]=8 KR[4]=16 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN O: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN P: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=6 KR[6]=0 RETURN Q: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=97 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN R: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=25 KR[4]=41 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN S: EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN T: EN=5 KR[1]=1 KR[2]=1 KR[3]=127 KR[4]=1 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN U: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN V: EN=5 KR[1]=31 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=31 KR[6]=0 RETURN W: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=56 KR[4]=64 KR[5]=63 KR[6]=0 RETURN X: EN=5 KR[1]=99 KR[2]=20 KR[3]=8 KR[4]=20 KR[5]=99 KR[6]=0 RETURN Y: EN=5 KR[1]=3 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=3 KR[6]=0 RETURN Z: EN=5 KR[1]=97 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=67 KR[6]=0 RETURN _A: 'a EN=5 KR[1]=32 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _B: 'b EN=5 KR[1]=127 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _C: 'c EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=40 KR[6]=0 RETURN _D: 'd EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN _E: 'e EN=5 KR[1]=56 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=24 KR[6]=0 RETURN _F: 'f EN=4 KR[1]=4 KR[2]=126 KR[3]=5 KR[4]=5 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _G: 'g EN=5 KR[1]=8 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _H: 'h EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _I: 'i EN=3 KR[1]=68 KR[2]=125 KR[3]=64 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _J: 'j EN=3 KR[1]=32 KR[2]=68 KR[3]=61 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _K: 'k EN=4 KR[1]=127 KR[2]=16 KR[3]=40 KR[4]=68 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _L: 'l EN=2 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _M: 'm EN=5 KR[1]=124 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _N: 'n EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _O: EN=5 'o KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _P: 'p EN=5 KR[1]=124 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _Q: 'q EN=5 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _R: 'r EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _S: 's EN=5 KR[1]=72 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=36 KR[6]=0 RETURN _T: 't EN=3 KR[1]=4 KR[2]=63 KR[3]=68 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _U: 'u EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _V: 'v EN=5 KR[1]=28 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=28 KR[6]=0 RETURN _W: 'w EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=48 KR[4]=64 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _X: 'x EN=5 KR[1]=68 KR[2]=40 KR[3]=16 KR[4]=40 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN _Y: 'y EN=5 KR[1]=12 KR[2]=80 KR[3]=80 KR[4]=80 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _Z: 'z EN=5 KR[1]=68 KR[2]=100 KR[3]=84 KR[4]=76 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN UNLEM: EN=1 KR[1]=95 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN CIFTTIRNAK: ' " EN=4 KR[1]=7 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=7 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KESME: ' ' EN=2 KR[1]=5 KR[2]=3 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN DIYEZ: '# EN=5 KR[1]=20 KR[2]=127 KR[3]=20 KR[4]=127 KR[5]=20 KR[6]=0 RETURN DOLAR : '$ EN=5 KR[1]=36 KR[2]=42 KR[3]=127 KR[4]=42 KR[5]=18 KR[6]=0 RETURN YUZDE: ' % EN=5 KR[1]=35 KR[2]=19 KR[3]=8 KR[4]=100 KR[5]=98 KR[6]=0 RETURN VE: ' & EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=85 KR[4]=34 KR[5]=80 KR[6]=0 RETURN PARANTEZAC: ' ( EN=2 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN PARANTEZKAPA: ' ) EN=2 KR[1]=65 KR[2]=62 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN VIRGUL: ', EN=2 KR[1]=80 KR[2]=48 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN TIRE: ' - EN=4 KR[1]=8 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN NOKTA: ' . EN=2 KR[1]=96 KR[2]=96 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKINOKTA: ' : EN=2 KR[1]=54 KR[2]=54 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN SORU: ' ? EN=5 KR[1]=2 KR[2]=1 KR[3]=89 KR[4]=5 KR[5]=2 KR[6]=0 RETURN BOSLUK: EN=4 KR[1]=0 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KUCUKTUR: '< EN=4 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=34 KR[4]=65 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN BUYUKTUR: ' > EN=4 KR[1]=65 KR[2]=34 KR[3]=20 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN GUZELE: ' @ EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=93 KR[4]=85 KR[5]=94 KR[6]=0 RETURN SIFIR: ' 0 EN=5 KR[1]=62 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN BIR: ' 1 EN=4 KR[1]=66 KR[2]=66 KR[3]=127 KR[4]=64 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKI: ' 2 EN=5 KR[1]=98 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN UC: ' 3 EN=5 KR[1]=34 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DORT: EN=5 KR[1]=24 KR[2]=20 KR[3]=18 KR[4]=127 KR[5]=16 KR[6]=0 RETURN BES: EN=5 KR[1]=47 KR[2]=69 KR[3]=69 KR[4]=69 KR[5]=57 KR[6]=0 RETURN ALTI: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN YEDI: EN=5 KR[1]=113 KR[2]=9 KR[3]=5 KR[4]=3 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN SEKIZ: EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DOKUZ: EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN

Dosyaları indirmek için tıklayınız...

yukarı aşağı doldurma

Pic Basic Pro kodları:

'**************************************************** '64 sütunlu, sütun taramalı dot matrix led '16F877 entegre ve sütun kaydırma için 74HC238 entegresi kullanılmıştır 'ALTTAN ve ÜSTTEN DOLDURMALI GİRİŞ '**************************************************** TRISC=%00000000 TRISB=%00000000 PORTC=%00000000 HIZ VAR BYTE 'yazının kayma hızı KR_ENI VAR BYTE 'karakterin sütun sayayacı TOP_EN VAR BYTE'alınan karakterlerin toplam genişliği KAYMA VAR BYTE 'kaydırma adedi EN VAR BYTE 'karakterin sütun sayısı TMR VAR WORD 'bir satırın gösterim süresi SBT VAR BYTE 'sabit tutma süresi YAZI_SEC VAR BYTE 'Yazıların sıralanması ZE VAR BYTE 'for-next değişkeni ZE1 VAR BYTE 'for-next değişkeni TE VAR BYTE 'for-next değişkeni (hız ayarı sayacı) IN VAR BYTE 'for-next değişkeni KR_AL VAR BYTE 'sıradaki karakteri alma KR_SIRASI VAR BYTE 'kodlanmış karakter sıralaması ALINAN_KR VAR BYTE 'alınan karakter KR VAR BYTE[8] 'karakter sütunları USTEL VAR BYTE 'asagı yukarı kaydırmada kullanılan değişken SUTUN VAR BYTE[64] 'sütun adresi YDK_SUTUN VAR BYTE[64] 'yedek sütun adresi HIZ=0 'kayma hızını buradan ayarlayınız SBT=50 'sabit bekleme süresini buradan ayarlayınız TMR=1000 YAZI_SEC=0 IN=0 KR_ENI=0 PORTB=255 '*** ANA PROGRAM *** SIRALA: TOP_EN=0 BRANCH YAZI_SEC,[YAZI_1,YAZI_2,YAZI_3,YAZI_4] YAZI_1: 'Yukarı doldurma animasyonu GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 4 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Okuma"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB YKR_EKLE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB YDK_KAYIT NEXT KAYMA GOSUB YKR_EKLE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_2: 'Yukarı doldurma animasyonu GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 3 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Ruhu"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB YKR_EKLE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB YDK_KAYIT NEXT KAYMA GOSUB YKR_EKLE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_3: 'Aşağı doldurma animasyonu GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 7 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Yuceltir"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB ASG_EKLE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB YDK_KAYIT NEXT KAYMA GOSUB ASG_EKLE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC YAZI_4: 'Aşağı doldurma animasyonu GOSUB SUTUN_SIFIRLA FOR KR_AL=0 TO 9 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["(Voltaire)"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB ASG_EKLE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB YDK_KAYIT NEXT KAYMA GOSUB ASG_EKLE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC '*** ALT PROGRAMLAR *** KARAKTER: 'lookdown komutuyla alınan karaktere sıra numarası verilir 'branch komutuyla sıradaki karaktere göre karakter kodlarına gönderir LOOKDOWN ALINAN_KR,["0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",_ "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!'#$%&()?- .:,<>@"],KR_SIRASI BRANCHL KR_SIRASI,[SIFIR,BIR,IKI,UC,DORT,BES,ALTI,YEDI,SEKIZ,DOKUZ,_ A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,_ _a,_b,_c,_d,_e,_f,_g,_h,_i,_j,_k,_l,_m,_n,_o,_p,_q,_r,_s,_t,_U,_v,_w,_x,_y,_z,_ UNLEM,kesme,diyez,dolar,yuzde,ve,parantezac,parantezkapa,soru,_ TIRE,bosluk,nokta,ikinokta,virgul,kucuktur,buyuktur,guzele] YDK_KAYIT: FOR IN=0 TO 62 YDK_SUTUN[IN]=YDK_SUTUN[IN+1] NEXT IN YDK_SUTUN[63]=KR[1] FOR IN=1 TO 5 KR[IN]=KR[IN+1] NEXT IN RETURN SABIT: FOR ZE=0 TO SBT GOSUB TARAMA NEXT ZE RETURN YKR_EKLE: 'yukarı doldur USTEL=64 FOR ZE=0 TO 7 FOR ZE1=0 TO 63 SUTUN[ZE1]=SUTUN[ZE1]|(YDK_SUTUN[ZE1]&USTEL) NEXT ZE1 USTEL=USTEL/2 GOSUB TARAMA NEXT ZE RETURN ASG_EKLE: 'aşağı doldur USTEL=1 FOR ZE=0 TO 7 FOR ZE1=0 TO 63 SUTUN[ZE1]=SUTUN[ZE1]|(YDK_SUTUN[ZE1]&USTEL) NEXT ZE1 USTEL=USTEL*2 GOSUB TARAMA NEXT ZE RETURN TARAMA: FOR TE=0 TO HIZ 'Tarama tekrar sayısı (kayma hızı ayarı) FOR IN=0 TO 63 PORTC=IN PORTB=~SUTUN[IN] PAUSEUS TMR portb=255 NEXT IN NEXT TE RETURN YAZI_SEC_SAYAC: YAZI_SEC=YAZI_SEC+1 IF YAZI_SEC=4 THEN YAZI_SEC=0 GOTO SIRALA SUTUN_SIFIRLA: FOR IN=0 TO 63 SUTUN[IN]=0 YDK_SUTUN[IN]=0 NEXT IN portb=255 PAUSE 20 RETURN '*** KARAKTER KODLARI *** A: EN=5 KR[1]=126 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN B: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN C: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=34 KR[6]=0 RETURN D: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN E: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN F: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN G: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=58 KR[6]=0 RETURN H: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN I: EN=3 KR[1]=65 KR[2]=127 KR[3]=65 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN J: EN=5 KR[1]=32 KR[2]=64 KR[3]=65 KR[4]=63 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN K: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=20 KR[4]=34 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN L: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=64 KR[5]=64 KR[6]=0 RETURN M: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=2 KR[3]=4 KR[4]=2 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN N: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=4 KR[3]=8 KR[4]=16 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN O: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN P: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=6 KR[6]=0 RETURN Q: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=97 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN R: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=25 KR[4]=41 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN S: EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN T: EN=5 KR[1]=1 KR[2]=1 KR[3]=127 KR[4]=1 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN U: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN V: EN=5 KR[1]=31 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=31 KR[6]=0 RETURN W: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=56 KR[4]=64 KR[5]=63 KR[6]=0 RETURN X: EN=5 KR[1]=99 KR[2]=20 KR[3]=8 KR[4]=20 KR[5]=99 KR[6]=0 RETURN Y: EN=5 KR[1]=3 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=3 KR[6]=0 RETURN Z: EN=5 KR[1]=97 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=67 KR[6]=0 RETURN _A: 'a EN=5 KR[1]=32 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _B: 'b EN=5 KR[1]=127 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _C: 'c EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=40 KR[6]=0 RETURN _D: 'd EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN _E: 'e EN=5 KR[1]=56 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=24 KR[6]=0 RETURN _F: 'f EN=4 KR[1]=4 KR[2]=126 KR[3]=5 KR[4]=5 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _G: 'g EN=5 KR[1]=8 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _H: 'h EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _I: 'i EN=3 KR[1]=68 KR[2]=125 KR[3]=64 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _J: 'j EN=3 KR[1]=32 KR[2]=68 KR[3]=61 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _K: 'k EN=4 KR[1]=127 KR[2]=16 KR[3]=40 KR[4]=68 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _L: 'l EN=2 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _M: 'm EN=5 KR[1]=124 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _N: 'n EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _O: EN=5 'o KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _P: 'p EN=5 KR[1]=124 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _Q: 'q EN=5 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _R: 'r EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _S: 's EN=5 KR[1]=72 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=36 KR[6]=0 RETURN _T: 't EN=3 KR[1]=4 KR[2]=63 KR[3]=68 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _U: 'u EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _V: 'v EN=5 KR[1]=28 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=28 KR[6]=0 RETURN _W: 'w EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=48 KR[4]=64 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _X: 'x EN=5 KR[1]=68 KR[2]=40 KR[3]=16 KR[4]=40 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN _Y: 'y EN=5 KR[1]=12 KR[2]=80 KR[3]=80 KR[4]=80 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _Z: 'z EN=5 KR[1]=68 KR[2]=100 KR[3]=84 KR[4]=76 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN UNLEM: EN=1 KR[1]=95 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN CIFTTIRNAK: ' " EN=4 KR[1]=7 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=7 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KESME: ' ' EN=2 KR[1]=5 KR[2]=3 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN DIYEZ: '# EN=5 KR[1]=20 KR[2]=127 KR[3]=20 KR[4]=127 KR[5]=20 KR[6]=0 RETURN DOLAR : '$ EN=5 KR[1]=36 KR[2]=42 KR[3]=127 KR[4]=42 KR[5]=18 KR[6]=0 RETURN YUZDE: ' % EN=5 KR[1]=35 KR[2]=19 KR[3]=8 KR[4]=100 KR[5]=98 KR[6]=0 RETURN VE: ' & EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=85 KR[4]=34 KR[5]=80 KR[6]=0 RETURN PARANTEZAC: ' ( EN=2 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN PARANTEZKAPA: ' ) EN=2 KR[1]=65 KR[2]=62 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN VIRGUL: ', EN=2 KR[1]=80 KR[2]=48 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN TIRE: ' - EN=4 KR[1]=8 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN NOKTA: ' . EN=2 KR[1]=96 KR[2]=96 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKINOKTA: ' : EN=2 KR[1]=54 KR[2]=54 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN SORU: ' ? EN=5 KR[1]=2 KR[2]=1 KR[3]=89 KR[4]=5 KR[5]=2 KR[6]=0 RETURN BOSLUK: EN=4 KR[1]=0 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KUCUKTUR: '< EN=4 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=34 KR[4]=65 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN BUYUKTUR: ' > EN=4 KR[1]=65 KR[2]=34 KR[3]=20 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN GUZELE: ' @ EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=93 KR[4]=85 KR[5]=94 KR[6]=0 RETURN SIFIR: ' 0 EN=5 KR[1]=62 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN BIR: ' 1 EN=4 KR[1]=66 KR[2]=66 KR[3]=127 KR[4]=64 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKI: ' 2 EN=5 KR[1]=98 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN UC: ' 3 EN=5 KR[1]=34 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DORT: '4 EN=5 KR[1]=24 KR[2]=20 KR[3]=18 KR[4]=127 KR[5]=16 KR[6]=0 RETURN BES: ' 5 EN=5 KR[1]=47 KR[2]=69 KR[3]=69 KR[4]=69 KR[5]=57 KR[6]=0 RETURN ALTI: ' 6 EN=5 KR[1]=62 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN YEDI: ' 7 EN=5 KR[1]=113 KR[2]=9 KR[3]=5 KR[4]=3 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN SEKIZ: ' 8 EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DOKUZ: ' 9 EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN

Dosyaları indirmek için tıklayınız...

rastgele karışık animasyon

Pic Basic Pro kodları:

'**************************************************** '64 sütunlu, sütun kaydırmalı dot matrix led '16f877 entegre ve sütun kaydırma için 74HC238 entegresi kullanılmıştır 'RASTGELE ANİMASYON '**************************************************** TRISC=%00000000 TRISB=%00000000 PORTC=%00000000 HIZ VAR BYTE 'yazının kayma hızı KR_ENI VAR BYTE 'karakterin sütun sayayacı EN VAR BYTE 'karakterin sütun sayısı TOP_EN VAR BYTE'alınan karakterlerin toplam genişliği TMR VAR WORD 'bir satırın gösterim süresi SBT VAR BYTE 'sabit tutma süresi YAZI_SEC VAR BYTE 'Yazıların sıralanması ZE VAR BYTE 'for-next değişkeni ZE1 VAR BYTE 'for-next değişkeni KAYMA VAR BYTE 'for-next değişkeni TE VAR BYTE 'for-next değişkeni (hız sayacı) IN VAR BYTE 'for-next değişkeni KR_AL VAR BYTE 'sıradaki karakteri alma KR_SIRASI VAR BYTE 'kodlanmış karakter sıralaması ALINAN_KR VAR BYTE 'alınan karakter KR VAR BYTE[8] 'karakter sütunları USTEL VAR BYTE 'asagı yukarı kaydırmada kullanılan değişken SUTUN VAR BYTE[64] 'sütun adresi YDK_SUTUN VAR BYTE[64] 'yedek sütun adresi Rastgele VAR WORD secim VAR BYTE HIZ=0 'kayma hızını buradan ayarlayınız SBT=50 'sabit bekleme süresini buradan ayarlayınız PORTB=255 KR_ENI=0 TMR=1000 YAZI_SEC=0 IN=0 secim=10 '*** ANA PROGRAM *** SIRALA: TOP_EN=0 GOSUB SUTUN_SIFIRLA BRANCH YAZI_SEC,[YAZI_1,YAZI_2,YAZI_3,YAZI_4,YAZI_5,YAZI_6,YAZI_7,YAZI_8,YAZI_9,YAZI_10] 'Ekrandan büyük yazılar için '**************************** YAZI_1: 'Sola kayan yazı animasyonu FOR KR_AL=0 TO 23 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["www.elektrikdersimiz.org"],ALINAN_KR GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KR_ENI NEXT KR_AL GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=0 TO 63 GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KAYMA GOTO YAZI_SEC_SAYAC '**************************** 'Ekrandan küçük yazılar için '**************************** YAZI_2: FOR KR_AL=0 TO 6 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Kumanda"],ALINAN_KR GOSUB ANM_sec NEXT KR_AL GOTO ANM_sec_b YAZI_3: FOR KR_AL=0 TO 2 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Plc"],ALINAN_KR GOSUB ANM_sec NEXT KR_AL GOTO ANM_sec_b YAZI_4: FOR KR_AL=0 TO 2 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Pic"],ALINAN_KR GOSUB ANM_sec NEXT KR_AL GOTO ANM_sec_b YAZI_5: FOR KR_AL=0 TO 6 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Arduino"],ALINAN_KR GOSUB ANM_sec NEXT KR_AL GOTO ANM_sec_b YAZI_6: FOR KR_AL=0 TO 7 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Zumreler"],ALINAN_KR GOSUB ANM_sec NEXT KR_AL GOTO ANM_sec_b YAZI_7: FOR KR_AL=0 TO 6 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Planlar"],ALINAN_KR GOSUB ANM_sec NEXT KR_AL GOTO ANM_sec_b YAZI_8: FOR KR_AL=0 TO 8 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Rehberlik"],ALINAN_KR GOSUB ANM_sec NEXT KR_AL GOTO ANM_sec_b YAZI_9: FOR KR_AL=0 TO 7 'girilen karakter sayısı-1 LOOKUP KR_AL,["Kulupler"],ALINAN_KR GOSUB ANM_sec NEXT KR_AL GOTO ANM_sec_b YAZI_10: FOR KR_AL=0 TO 7 LOOKUP KR_AL,["Sinavlar"],ALINAN_KR GOSUB ANM_sec NEXT KR_AL GOTO ANM_sec_b '***************************** '*** ALT PROGRAMLAR *** ANM_sec: IF secim>7 THEN WHILE secim>7 RANDOM Rastgele secim=Rastgele DIG 0 WEND GOTO sec ELSE GOTO sec ENDIF sec: BRANCH secim,[ANM1_a,ANM2_a,ANM3_a,ANM4_a,ANM5_a,ANM6_a,ANM7_a,ANM8_a] ANM_sec_b: BRANCH secim,[ANM1_b,ANM2_b,ANM3_b,ANM4_b,ANM5_b,ANM6_b,ANM7_b,ANM8_b] ANM1_a: 'sağdan giriş animasyonu GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB SOLA_KAYDIR TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI RETURN ANM1_b: 'sağdan giriş animasyonu devamı GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2'yazıyı ortalatma GOSUB SOLA_KAYDIR NEXT KAYMA GOSUB SABIT secim=10 GOTO YAZI_SEC_SAYAC ANM2_a: 'Çakarlı sabit yazı animasyonu GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB FLASH GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI RETURN ANM2_b: 'Çakarlı sabit yazı animasyonu devamı GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB KAYIT NEXT KAYMA GOSUB FLASH GOSUB SABIT secim=10 GOTO YAZI_SEC_SAYAC ANM3_a: ' soldan giriş animasyonu GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE FOR KAYMA=0 TO 63 GOSUB SAGA_KAYDIR NEXT KAYMA GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI RETURN ANM3_b: ' soldan giriş animasyonu devamı FOR KAYMA=0 TO (TOP_EN+(65-TOP_EN)/2)-1'yazıyı ortalatma GOSUB SAGA_KAYDIR NEXT KAYMA GOSUB SABIT secim=10 GOTO YAZI_SEC_SAYAC ANM4_a: 'Yukarı kaydırma animasyonu GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB YKR_KAYDIR GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI RETURN ANM4_b: 'Yukarı kaydırma animasyonu devamı GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB YDK_KAYIT NEXT KAYMA GOSUB YKR_KAYDIR GOSUB SABIT secim=10 GOTO YAZI_SEC_SAYAC ANM5_a: 'Yukarı doldurma animasyonu GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB YKR_EKLE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI RETURN ANM5_b: 'Yukarı doldurma animasyonu devamı GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB YDK_KAYIT NEXT KAYMA GOSUB YKR_EKLE GOSUB SABIT secim=10 GOTO YAZI_SEC_SAYAC ANM6_a: 'Aşağı kaydırma animasyonu GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB ASG_KAYDIR GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI RETURN ANM6_b: 'Aşağı kaydırma animasyonu devamı GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB YDK_KAYIT NEXT KAYMA GOSUB ASG_KAYDIR GOSUB SABIT secim=10 GOTO YAZI_SEC_SAYAC ANM7_a: 'Aşağı doldurma animasyonu GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB ASG_EKLE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI RETURN ANM7_b: 'Aşağı doldurma animasyonu devamı GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB YDK_KAYIT NEXT KAYMA GOSUB ASG_EKLE GOSUB SABIT secim=10 GOTO YAZI_SEC_SAYAC ANM8_a: 'sağa ekle animasyonu GOSUB KARAKTER FOR KR_ENI=0 TO EN IF TOP_EN<64 THEN GOSUB YDK_KAYIT TOP_EN=TOP_EN+1 ELSE GOSUB SAGA_EKLE GOSUB SABIT GOTO YAZI_SEC_SAYAC ENDIF NEXT KR_ENI RETURN ANM8_b: 'sağa ekle animasyonu devamı GOSUB BOSLUK FOR KAYMA=1 TO (64-TOP_EN)/2 'yazıyı ortalatma GOSUB YDK_KAYIT NEXT KAYMA GOSUB SAGA_EKLE GOSUB SABIT secim=10 GOTO YAZI_SEC_SAYAC KARAKTER: 'lookdown komutuyla alınan karaktere sıra numarası verilir 'branch komutuyla sıradaki karaktere göre karakter kodlarına gönderir LOOKDOWN ALINAN_KR,["0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",_ "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!'#$%&()?- .:,<>@"],KR_SIRASI BRANCHL KR_SIRASI,[SIFIR,BIR,IKI,UC,DORT,BES,ALTI,YEDI,SEKIZ,DOKUZ,_ A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,_ _a,_b,_c,_d,_e,_f,_g,_h,_i,_j,_k,_l,_m,_n,_o,_p,_q,_r,_s,_t,_U,_v,_w,_x,_y,_z,_ UNLEM,kesme,diyez,dolar,yuzde,ve,parantezac,parantezkapa,soru,_ TIRE,bosluk,nokta,ikinokta,virgul,kucuktur,buyuktur,guzele] KAYIT: FOR IN=0 TO 62 SUTUN[IN]=SUTUN[IN+1] NEXT IN SUTUN[63]=KR[1] FOR IN=1 TO 5 KR[IN]=KR[IN+1] NEXT IN RETURN YDK_KAYIT: FOR IN=0 TO 62 YDK_SUTUN[IN]=YDK_SUTUN[IN+1] NEXT IN YDK_SUTUN[63]=KR[1] FOR IN=1 TO 5 KR[IN]=KR[IN+1] NEXT IN RETURN FLASH: 'çakar animasyonu FOR ZE=0 TO 4 portb=255 PAUSE 50 FOR ZE1=0 TO 0 GOSUB TARAMA NEXT ZE1 NEXT ZE RETURN SABIT: FOR ZE=0 TO SBT GOSUB TARAMA NEXT ZE RETURN SOLA_KAYDIR: FOR IN=0 TO 62 SUTUN[IN]=SUTUN[IN+1] NEXT IN SUTUN[63]=KR[1] FOR IN=1 TO 5 KR[IN]=KR[IN+1] NEXT IN GOSUB TARAMA RETURN SAGA_KAYDIR: 'sağa kaydırma FOR ZE=63 TO 1 STEP -1 SUTUN[ZE]=SUTUN[ZE-1] NEXT ZE SUTUN[0]=YDK_SUTUN[63-KAYMA] GOSUB TARAMA RETURN YKR_KAYDIR: 'çakar animasyonu FOR ZE=0 TO 7 FOR ZE1=0 TO 63 SUTUN[ZE1]=SUTUN[ZE1]>>1|YDK_SUTUN[ZE1]*128 NEXT ZE1 GOSUB TARAMA FOR ZE1=0 TO 63 YDK_SUTUN[ZE1]=YDK_SUTUN[ZE1]>>1 NEXT ZE1 NEXT ZE RETURN ASG_KAYDIR: 'aşağı kaydırma animasyonu FOR ZE=0 TO 7 FOR ZE1=0 TO 63 SUTUN[ZE1]=SUTUN[ZE1]<<1|YDK_SUTUN[ZE1]/128 NEXT ZE1 GOSUB TARAMA FOR ZE1=0 TO 63 YDK_SUTUN[ZE1]=YDK_SUTUN[ZE1]<<1 NEXT ZE1 NEXT ZE RETURN SAGA_EKLE: 'sağa doldurma FOR ZE=0 TO 63 SUTUN[ZE]=YDK_SUTUN[ZE] GOSUB TARAMA NEXT ZE RETURN YKR_EKLE: 'yukarı doldurma USTEL=64 FOR ZE=0 TO 7 FOR ZE1=0 TO 63 SUTUN[ZE1]=SUTUN[ZE1]|(YDK_SUTUN[ZE1]&USTEL) NEXT ZE1 USTEL=USTEL/2 GOSUB TARAMA NEXT ZE RETURN ASG_EKLE: 'aşağı doldurma USTEL=1 FOR ZE=0 TO 7 FOR ZE1=0 TO 63 SUTUN[ZE1]=SUTUN[ZE1]|(YDK_SUTUN[ZE1]&USTEL) NEXT ZE1 USTEL=USTEL*2 GOSUB TARAMA NEXT ZE RETURN TARAMA: FOR TE=0 TO HIZ 'Tarama tekrar sayısı (kayma hızı ayarı) FOR IN=0 TO 63 PORTC=IN PORTB=~SUTUN[IN] PAUSEUS TMR portb=255 NEXT IN NEXT TE RETURN YAZI_SEC_SAYAC: YAZI_SEC=YAZI_SEC+1 IF YAZI_SEC=10 THEN YAZI_SEC=0 '(10) toplam yazı sayısı GOTO SIRALA SUTUN_SIFIRLA: FOR IN=0 TO 63 SUTUN[IN]=0 YDK_SUTUN[IN]=0 NEXT IN portb=255 PAUSE 500 RETURN '*** KARAKTER KODLARI *** A: EN=5 KR[1]=126 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN B: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN C: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=34 KR[6]=0 RETURN D: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN E: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN F: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN G: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=58 KR[6]=0 RETURN H: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN I: EN=3 KR[1]=65 KR[2]=127 KR[3]=65 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN J: EN=4 KR[1]=32 KR[2]=64 KR[3]=65 KR[4]=63 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN K: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=20 KR[4]=34 KR[5]=65 KR[6]=0 RETURN L: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=64 KR[5]=64 KR[6]=0 RETURN M: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=2 KR[3]=4 KR[4]=2 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN N: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=4 KR[3]=8 KR[4]=16 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN O: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=65 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN P: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=9 KR[4]=9 KR[5]=6 KR[6]=0 RETURN Q: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=65 KR[4]=97 KR[5]=126 KR[6]=0 RETURN R: EN=5 KR[1]=127 KR[2]=9 KR[3]=25 KR[4]=41 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN S: EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN T: EN=5 KR[1]=1 KR[2]=1 KR[3]=127 KR[4]=1 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN U: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN V: EN=5 KR[1]=31 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=31 KR[6]=0 RETURN W: EN=5 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=56 KR[4]=64 KR[5]=63 KR[6]=0 RETURN X: EN=5 KR[1]=99 KR[2]=20 KR[3]=8 KR[4]=20 KR[5]=99 KR[6]=0 RETURN Y: EN=5 KR[1]=3 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=3 KR[6]=0 RETURN Z: EN=5 KR[1]=97 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=67 KR[6]=0 RETURN _A: 'a EN=5 KR[1]=32 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _B: 'b EN=5 KR[1]=127 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _C: 'c EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=40 KR[6]=0 RETURN _D: 'd EN=5 KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=127 KR[6]=0 RETURN _E: 'e EN=5 KR[1]=56 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=24 KR[6]=0 RETURN _F: 'f EN=4 KR[1]=4 KR[2]=126 KR[3]=5 KR[4]=5 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _G: 'g EN=5 KR[1]=8 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _H: 'h EN=5 KR[1]=127 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _I: 'i EN=3 KR[1]=68 KR[2]=125 KR[3]=64 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _J: 'j EN=3 KR[1]=32 KR[2]=68 KR[3]=61 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _K: 'k EN=4 KR[1]=127 KR[2]=16 KR[3]=40 KR[4]=68 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _L: 'l EN=2 KR[1]=63 KR[2]=64 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _M: 'm EN=5 KR[1]=124 KR[2]=4 KR[3]=120 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _N: 'n EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=120 KR[6]=0 RETURN _O: EN=5 'o KR[1]=56 KR[2]=68 KR[3]=68 KR[4]=68 KR[5]=56 KR[6]=0 RETURN _P: 'p EN=5 KR[1]=124 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _Q: 'q EN=5 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=20 KR[4]=20 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _R: 'r EN=5 KR[1]=124 KR[2]=8 KR[3]=4 KR[4]=4 KR[5]=8 KR[6]=0 RETURN _S: 's EN=5 KR[1]=72 KR[2]=84 KR[3]=84 KR[4]=84 KR[5]=36 KR[6]=0 RETURN _T: 't EN=3 KR[1]=4 KR[2]=63 KR[3]=68 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN _U: 'u EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=124 KR[6]=0 RETURN _V: 'v EN=5 KR[1]=28 KR[2]=32 KR[3]=64 KR[4]=32 KR[5]=28 KR[6]=0 RETURN _W: 'w EN=5 KR[1]=60 KR[2]=64 KR[3]=48 KR[4]=64 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _X: 'x EN=5 KR[1]=68 KR[2]=40 KR[3]=16 KR[4]=40 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN _Y: 'y EN=5 KR[1]=12 KR[2]=80 KR[3]=80 KR[4]=80 KR[5]=60 KR[6]=0 RETURN _Z: 'z EN=5 KR[1]=68 KR[2]=100 KR[3]=84 KR[4]=76 KR[5]=68 KR[6]=0 RETURN UNLEM: EN=1 KR[1]=95 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN CIFTTIRNAK: ' " EN=4 KR[1]=7 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=7 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KESME: ' ' EN=2 KR[1]=5 KR[2]=3 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN DIYEZ: '# EN=5 KR[1]=20 KR[2]=127 KR[3]=20 KR[4]=127 KR[5]=20 KR[6]=0 RETURN DOLAR : '$ EN=5 KR[1]=36 KR[2]=42 KR[3]=127 KR[4]=42 KR[5]=18 KR[6]=0 RETURN YUZDE: ' % EN=5 KR[1]=35 KR[2]=19 KR[3]=8 KR[4]=100 KR[5]=98 KR[6]=0 RETURN VE: ' & EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=85 KR[4]=34 KR[5]=80 KR[6]=0 RETURN PARANTEZAC: ' ( EN=2 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN PARANTEZKAPA: ' ) EN=2 KR[1]=65 KR[2]=62 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN VIRGUL: ', EN=2 KR[1]=80 KR[2]=48 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN TIRE: ' - EN=4 KR[1]=8 KR[2]=8 KR[3]=8 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN NOKTA: ' . EN=2 KR[1]=96 KR[2]=96 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKINOKTA: ' : EN=2 KR[1]=54 KR[2]=54 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN SORU: ' ? EN=5 KR[1]=2 KR[2]=1 KR[3]=89 KR[4]=5 KR[5]=2 KR[6]=0 RETURN BOSLUK: EN=4 KR[1]=0 KR[2]=0 KR[3]=0 KR[4]=0 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN KUCUKTUR: '< EN=4 KR[1]=8 KR[2]=20 KR[3]=34 KR[4]=65 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN BUYUKTUR: ' > EN=4 KR[1]=65 KR[2]=34 KR[3]=20 KR[4]=8 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN GUZELE: ' @ EN=5 KR[1]=62 KR[2]=65 KR[3]=93 KR[4]=85 KR[5]=94 KR[6]=0 RETURN SIFIR: ' 0 EN=5 KR[1]=62 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=69 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN BIR: ' 1 EN=4 KR[1]=66 KR[2]=66 KR[3]=127 KR[4]=64 KR[5]=0 KR[6]=0 RETURN IKI: ' 2 EN=5 KR[1]=98 KR[2]=81 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=70 KR[6]=0 RETURN UC: ' 3 EN=5 KR[1]=34 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DORT: EN=5 KR[1]=24 KR[2]=20 KR[3]=18 KR[4]=127 KR[5]=16 KR[6]=0 RETURN BES: EN=5 KR[1]=47 KR[2]=69 KR[3]=69 KR[4]=69 KR[5]=57 KR[6]=0 RETURN ALTI: EN=5 KR[1]=62 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=50 KR[6]=0 RETURN YEDI: EN=5 KR[1]=113 KR[2]=9 KR[3]=5 KR[4]=3 KR[5]=1 KR[6]=0 RETURN SEKIZ: EN=5 KR[1]=54 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=54 KR[6]=0 RETURN DOKUZ: EN=5 KR[1]=38 KR[2]=73 KR[3]=73 KR[4]=73 KR[5]=62 KR[6]=0 RETURN

Dosyaları indirmek için tıklayınız...

© 2018 elektrikdersimiz.org