Robotik uygulamalar

Konular

Robot

Pic Basic Pro kodları:

'************************************* 'önce komutları sırasıyla giriniz sonra RUN tuşuna basınız '************************************* saga VAR porta.0'sağa komut butonu sola VAR porta.1'sola komut butonu ileri VAR porta.2'ileri komut butonu run VAR porta.3'başlatma butonu s VAR BYTE 'girilen komut sayısı i VAR BYTE 'for-next döngü değişkeni tus VAR BYTE 'butonların durumunu alan değişken x VAR BYTE[39]'komut dizi değişkeni s=0 trisa=255 trisb=0 portb=0 tara: tus=0 WHILE tus=0'butonlara basılana kadar tarama IF saga=0 THEN tus=1 IF sola=0 THEN tus=2 IF ileri=0 THEN tus=3 IF run=0 THEN tus=5 WEND IF tus=5 THEN basla s=s+1 x[s]=tus 'dizi değişkenlerine tus değerleri atanır WHILE porta<>15'herhangi bir butona basılı ise 'while-wend komutları arasında döner yeni komut almaz WEND GOTO tara basla: FOR i=1 TO s LOOKUP x[i],[0,1,2,3],portb PAUSE 1000 portb=0 PAUSE 1000 NEXT s=0 portb=0 PAUSE 500 GOTO tara

Dosyaları indirmek için tıklayınız...

© 2018 elektrikdersimiz.org